Projekti Tallinna Pääsküla Kooli rekonstrueerimist toetati Euroopa Regionaalarengu Fondi meetme „Koolivõrgu korrastamine” tegevuse „Koolivõrgu korrastamise käigus toimuv jätkusuutlike koolide kaasajastamine” raames.

Projekti eesmärk oli kvaliteetse põhihariduse tagamine Tallinna Nõmme linnaosas Tallinna Pääsküla Kooli hoone rekonstrueerimise kaudu. Projekt andis olulise panuse Tallinna Nõmme linnaosa koolivõrgu korrastamisele arvestades kaasava hariduse põhimõtete rakendamisega ning võrdse ligipääsu tagamisega kvaliteetsele haridusele.

 

Toetuse summa on 4 861 567,32 eurot.

Projekti kestus on 01.01.2016-25.12.2018.

el_struktuurifondid

https://www.tallinn.ee/est/haridus/Haridusasutuste-rekonstrueerimise-EL-projektid