Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Lapsevanemad ja õpilased

  1. Õppeaasta jooksul ei ole soovitatav reisida väljapoole Eestit. Tulles välisreisilt tuleb jääda kaheks nädalaks eneseisolatsiooni. Eneseisolatsiooni ajal kooli mitte tulla ning teavitada klassijuhatajat. NB! Piiril koroonatesti tegemine mille tulemus on negatiivne ja 7 päeva hiljem toimuv kordustestimine, mille tulemus on samuti negatiivne, loetakse võrdseks kahenädalase isolatsioonis olemisega.
  2. Haigena kooli mitte tulla! Vähemategi külmetus/viirushaiguste tunnuste ilmnemisel (nohu või köha või palavik) jääb õpilane kindlasti koju. Edasise osas konsulteerida perearstiga, taotleda COVID-19 testi tegemist.
  3. Kui peres on avastatud COVID-19 haigestunu, siis  jääb õpilane koju ja tuleb kooli  pärast seda, kui arst on selleks loa andnud, so peale isolatsioonis olemist ja negatiivse testi tulemuse saamist. Lapsevanem informeerib sellest klassijuhatajat.
  4. Kui õpilase COVID-19 diagnoos leidis kinnitust, teavitab lapsevanem sellest kohe klassijuhatajat. Haigusjuhust informeerib klassijuhataja  antud klassi õpilasi ja vanemaid, õppejuhti ja direktorit. Klass jääb kaheks nädalaks kodusesse karantiini. Haigestunu peab perioodi lõpus tegema uue testi ja kooli tohib tulla alles peale negatiivse tulemuse saamist.
  5. Kui õpilane tunneb koolipäeva jooksul, et ta on haigestunud, tunneb ennast halvasti, peab ta pöörduma kohe kooliõe poole, kes järgib kehtestatud isoleerimise nõudeid ning teavitab seejärel vastava kooliastme õppealajuhatajat, lapsevanemat.
  6.  Saabudes koolimajja desinfitseerib käed ja vahetab jalanõud. Õppepäeva jooksul, sh peale WC kasutamist, enne söömist, pesta korduvalt käsi vee ja seebiga. Soovitav on võtta kaasa isiklik pudel desinfitseeriva kätegeeliga, mida saab vajadusel kasutada.
  7. Lastevanematel ei ole lubatud koolimajja siseneda, v.a. kui on kokku lepitud õpetajaga või juhtkonna liikmega. Õpetaja informeerib kohtumisest administraatorit ja tuleb lapsevanemale garderoobi vastu. Lapsevanemal on rangelt soovitatav kanda koolimajas viibides maski ning kilesusse või vahetusjalanõusid.
  8. Õpilastel, kes kuuluvad riskigruppi või kelle peres on riskigruppi kuuluvaid pereliikmeid või, kes leiavad, et turvalist vahemaad on koolis raske hoida, on soovitav kasutada siseruumides kaitsemaski. Lapsevanemal on õigus taotleda lapsele koduõpet.
  9. Õpilastel on soovitatav kasutada koroonaäppi (hoia.me).
  10. Distantsõppel viibimise ajal on õpilasel vajalik arvuti, mis võimaldab videotundides osalemist (mikrofon, kaamera). Vajadusel saab lapsevanem/õpilane arvutit laenutada koolist ja võtta enda  vastutavale hoiule distantsõppe ajaks.