Korruptsiooni ennetamise õiguslikke aluseid ja vastutust reguleerib korruptsioonivastane seadus.

 

Haridusteenuse osutamine on avaliku ülesande täitmine. Korruptsioonivastase seaduse kohaselt on ametiisik füüsiline isik, kellel on avaliku ülesande täitmiseks ametiseisund. Seega on koolidirektor ametiisik, kellel on ametiseisund.

 

Korruptsioonivastase seaduse ja Tallinna Linnavolikogu 21.03.2013 määruse nr 18 „Korruptsioonivastase seaduse rakendamine“ kohaselt on koolidirektor kohustatud järgima tegevus- ja toimingupiiranguid ning esitama majanduslike huvide deklaratsiooni.

 

Ametiisik kohustub järgima korruptsiooni ennetamise juhendit.

 

1. Töökohad, millega kaasneb ametiseisund:

1.1 Pedagoogiline personal, sh õpetajad, koolipsühholoog, sotsiaalpedagoog, HEV koordineerija, eripedagoog, õpiabirühmaõpetaja.

1.2. Muu personal, sh majandusalajuhataja, infojuht, huvijuht, raamatukoguhoidja, haridustehnoloog, finantsspetsialist.

 

2. Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel 

 

Vastutavad isikud ostumenetluse korraldamisel on:

2.1 majandusjuhataja Natalia Dzyba

2.2 noorsootöö – projektijuht Liis Enson

2.3 infojuht Urmas Juhe

2.4 raamatukoguhoidja Eve Rae

2.5 finantsspetsialist Leena Saag

2.6 haldustöötaja Janis Juudas

 

3. Korruptsiooni ennetamine

 

3.1 Korruptsiooni ennetamise meetmete eest vastutab kooli direktor Merike Truu. Kontakt:  merike.truu@paaskyla.edu.ee  

 

Käskkiri ametiseisundi kinnitamise kohta KK 21.05.2024 nr 3-1/22/13 2024.

Käskkiri ostumenetluse kinnitamise kohta KK 21.05.2024 nr 3-1/22/14

 

 

Rohkem infot leiate www.korruptsioon.ee