Riikliku järelevalve ettekirjutusi/otsuseid ei ole.