ÕPPEAASTA EESMÄRGID

 

·         Koolipere on ettevõtlik, rõõmsameelne ja loov.

·         Õppetööks ja vaba aja sisustamiseks on loodud head tingimused.

·         Õpilasest lähtuv „Meie“ tundega tugev põhikool.