Võõrkeelte õpetamine

A - võõrkeel:

inglise keel alates 2. klassist.

B - võõrkeel:

vene keel alates 6. klassist.