Koolinoorsootöö on Tallinna Pääsküla Koolis teostatav noorsootöö, mis toetab õppekava eesmärkide saavutamist, läbi Põhikooli riiklikus õppekavas sätestatud üldpädevuste arendamise, põhineb  enamasti tunnivälisel tegevusel ning seda viib ellu koolinoorsootöötaja ehk huvijuht. 

Pääsküla Kooli koolinoorsootöö keskendub mitteformaalsele õppele, sh huvitegevusele. 

Läbi mitmekülgse huvitegevuse saab iga õpilane tegeleda millegi põneva ja huvitavaga, mis teda arendab, uusi oskusi annab ning õnnelikuks teeb. Muusika-, spordi-, tantsu-, kunsti-  ja teadusringide kohta leiate info huviringide alt.

Koolinoorsootöö oluliseks osaks on koolidemokraatia, mille eest seisab Pääsküla Kooli õpilasesindus.

Koolinoorsootööd koordineerib koolinoorsootöötaja Liis Enson.

 

Kui Sul on idee, millist huviringi sooviksid meie kooli, siis anna endast märku siin.