Ainekavad

Õppeaine Ainekava
Ajalugu Ajaloo ainekava põhikoolis
Bioloogia Bioloogia ainekava põhikoolis
Eesti keel Eesti keele ainekava
Füüsika Füüsika ainekava põhikoolis
Geograafia Geograafia ainekava põhikoolis
Informaatika Informaatika ainekava
Inglise keel Inglise keele ainekava põhikoolis
Inimeseõpetus Inimeseõpetuse ainekava põhikoolis
Keemia Keemia ainekava põhikoolis
Kehaline kasvatus Kehalise kasvatuse ainekava põhikoolis
Kunst Kunsti ainekava põhikoolis
Käsitöö ja kodundus Käsitöö ja kodunduse ainekava põhikoolis
Loodusõpetus Loodusõpetuse ainekava põhikoolis
Matemaatika Matemaatika ainekava põhikoolis
Muusikaõpetus Muusikaõpetuse ainekava põhikoolis
Rahvatants Rahvatantsu ainekava põhikoolis
Rütmika Rütmika ainekava põhikoolis
Tehnoloogiaõpetus Tehnoloogiaõpetuse ainekava põhikoolis
Vene keel Vene keele ainekava põhikoolis
Ühiskonnaõpetus Ühiskonnaõpetuse ainekava põhikoolis