Pääsküla Kooli Vanematekogu 

2018/19 õppeaastal moodustatud Pääsküla Kooli juures tegutsev nõuandev organ, mille ülesandeks on tagada laiema lapsevanemate ringi potentsiaali kaasamine Pääsküla Kooli jaoks oluliste teemade arutelusse ja täideviimisesse.

Vanematekogu ülesanded: 

- Laiema ja ühtlaselt üle kõigi klasside jaotunud lapsevanemate kaasamine kooli jaoks oluliste teemade arutellu.

- Infokanal iga klassi lapsevanemate ringist Pääsküla Kooli vanematekogu ja kooli juhtkonnani ning vastupidi. 

- Algatab ja korraldab Pääsküla Kooliga seotud kulude katmiseks täiendavate rahaliste vahendite kaasamist läbi mittetulundusühingutele mõeldud taotlusvoorude või muul viisil.

Vanematekogu koosseisu kuulub iga klassi lapsevanemate seast lapsevanemate poolt üheks aastaks valitud esindaja/esindajad. 

Pääsküla Kooli vanematekogu statuut

 

e-posti aadress: tpkvanematekogu@gmail.com

Pääsküla Lapsed MTÜ

a/a EE347700771003736477