Reeglid ja põhimõtted, mis aitavad meie koolis COVID-19 riske maandada.

Õppekorraldus

 1. Nii kaua kui võimalik, olenevalt COVID-19 levikust Tallinnas ja koolis, toimub õppetöö statsionaarselt. Statsionaarse õppe puhul on prioriteediks 1.-4.kl ka juhul kui vanemate klasside õpilased on osalisel distantsõppel või distantsõppel.
 2. Kui klassis on tuvastatud COVID-19 haigestumine, saadetakse klass kodusesse isolatsiooni ja distantsõppele kaheks nädalaks.
 3. Et tagada õpilaste ohutus ja hajutatus, mis vähendaks õpilastevahelisi kontakte ja ülerahvastatust üldkasutatavates ruumides:
  • söögivahetunnid toimuvad hajutatult, alates kella 10.30 esimene kooliaste, alates 11.30 teine ja kolmas kooliaste.
  • õpilastele on vajadusel ja võimalusel ühel  päeval nädalas õppetöö korraldatud  kodus e-õppe või muu õppevormina,
  • viiruse ohu kasvades suunatakse vanemate klasside õpilased täielikule distantsõppele,
  • kehalise kasvatuse tunnid toimuvad võimalusel õues,
  • aulas, võimlas ja auditooriumis toimuvad üritused tavapärasest väiksemates gruppides hajutatuse põhimõtet järgides. 2020/21 õppeaastal ei toimu ülekoolilisi üritusi.