Riikliku-, haldusjärelevalve ja teenistusliku järelevalve kontaktandmed

Asutus Kontakt
Haridus- ja Teadusministeerium https://www.hm.ee
Päästeamet https://www.rescue.ee
Tööinspektsioon https://www.ti.ee
Terviseamet https://www.terviseamet.ee
Põllumajandus- ja Toiduamet https://pta.agri.ee
Andmekaitse Inspektsioon https://www.aki.ee
Keeleamet https://www.keeleamet.ee
Tarbijakaitse- ja Tehnilise Järelevalve Amet https://ttja.ee
Keskkonnaamet https://keskkonnaamet.ee
Tallinna Haridusamet https://www.tallinn.ee/et/haridusamet