Koolivaheajad 2023/2024. õppeaasta

I vaheaeg 23. oktoober 2023. a kuni 29. oktoober 2023. a

II vaheaeg 21. detsember 2023. a kuni 7. jaanuar 2024. a

III vaheaeg 26. veebruar 2024. a kuni 3. märts 2024. a

IV vaheaeg 22. aprill 2024. a kuni 28. aprill 2024. a

V vaheaeg (v.a lõpuklassid) 13. juuni 2024. a kuni 31. august 2024. a

 

Trimestrid 2023/2024. õppeaastal

I trimester 01.09.23 - 24.11.23

II trimester 27.11.23 - 8.03.24

III trimester 11.03.24 - 10.06.24

Poolaasta lõpp 19. 01.24

 

Päevakava

1. tund   8.30-9.10          

2. tund   9.20-10.00

3. tund 10.10-10.50

Lõuna 1. – 3. klass

4. tund 11.00-11.40

Lõuna 4.-6. klass

5. tund 12.00-12.40

Lõuna 7.-9. klass

6. tund 12.50-13.30        

7. tund 13.40-14.20        

8. tund 14.30-15.10        

9. tund 15.10-15.50

 

Õppenõukogud

I õppenõukogu (augusti lõpus)

·         Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine õpilaste puhul, kes jäeti täiendavale õppetööle.

·         Õppe- ja kasvatustegevus tulemuste läbiarutamine ja ettepanekute tegemine kooli juhtkonnale kooli õppe- ja kasvatustegevuse parendamiseks.

·         Kooli üldtööplaani kinnitamine.

·         Õppenõukogu esimehe, aseesimehe ja sekretäri valimine järgmiseks õppeaastaks.

II õppenõukogu (õppeperioodi lõpus, juuni alguses)

·         Õpilaste järgmisse klassi üleviimise otsustamine ning õpilaste täiendavale õppetööle jätmine.

III õppenõukogu (juuni keskel)

·         Põhikooli lõpetajate tunnustamise otsustamine.

IV õppenõukogu (juuni keskel)

·         Põhikooli lõpetamise ja lõputunnistuse väljaandmise otsustamine.

Ühtsete põhikooli lõpueksamite õppeained, vormid ja ajad

·         eesti keel (kirjalik) – 31. mai 2024. a

·         matemaatika (kirjalik) – 6. juuni 2024. a

·         valikeksam vene keeles, bioloogias, keemias, füüsikas, geograafias, ajaloos, ühiskonnaõpetuses, inglise keeles (B1-tasemel) või vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(kirjalik) – 12. juuni 2024. a

·         valikeksam vene keeles võõrkeelena (B1-tasemel)(suuline) – 12.–13. juuni 2024. a

·         valikeksam inglise keeles (B1-tasemel)(suuline) – 12.–14. juuni 2024. a

 

Tasemetööde õppeained, vormid ja ajad

4. klass

·         eesti keel (kirjalik) – 20.–22. september 2023. a

·         loodusõpetus (kirjalik) – 25.–27. september 2023. a

·         A1-keeletasamel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 2.–5. oktoober 2023. a

·         matemaatika (kirjalik) – 12.–13. oktoober; 16.–17. oktoober 2023. a

7. klass

·         eesti keel (kirjalik) – 18.–20. september 2023. a

·         loodusõpetus (kirjalik) – 27.–29. september 2023. a

·         A2-keeletasemel eesti keel teise keelena (kirjalik ja suuline) – 5.–6. oktoober; 9.–11. oktoober 2023. a

·         matemaatika (kirjalik) – 17.–20. oktoober 2023. a

III kooliaste

·         A2-keeletasemel inglise keel (kirjalik) – 31. oktoober 2023. a

·         A2-keeletasemel inglise keel (suuline) – 31. oktoober –3. november; 6. november 2023. a

·         A2-keeletasemel saksa keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a

·         A2-keeletasemel vene keel (kirjalik ja suuline) – 17.–18. jaanuar 2024. a