Partnerid

Partner Link
Nõmme Linnaosa Valitsus https://www.tallinn.ee/nomme/
Tallinna Haridusamet https://www.tallinn.ee/haridus/
Haridus- ja Teadusministeerium https://www.hm.ee/et
Harno https://www.harno.ee/
E-kool https://www.tallinn.ee/nomme/
Tervise Arengu Instituut http://www.tai.ee/et/
SA Koolitervishoid http://www.kooliode.ee/
Lastekaitseliit https://www.lastekaitseliit.ee/
Eesti Lastevanemate Liit https://laps.ee/
Pääsküla Noortekeskus http://www.nomme.ee/
Tallinna Nõmme Huvikool http://nnm.ee/
Tallinna Tehnikaülikool https://www.ttu.ee/
Tallinna Ülikool https://www.tlu.ee/
Tallinna Õppenõustamiskeskus http://tonkeskus.ee/
Rajaleidja https://rajaleidja.ee/
Harju Jalgpallikool https://harjujk.ee/