Kooli üle haldusjärelevalvet teostavate asutuste kontaktandmed

 

Jäätmevedu

Tallinna Jäätmete Taaskasutuskeskus AS, info@tallinnavedu.ee, 6096410

 

Küte, soe vesi

Adven Eesti AS, soojus@adven.com, 6678647

 

Liftide korrashoid

AS Kone, klienditeenindus@kone.com, 6200701

 

Elektrilevi võrguteenus

Elektrilevi OÜ, info@elektrilevi.ee, 7771545

 

Tehnilise valve teenus

AS G4S Eesti, g4s@ee.g4s.com, 6511911

 

Tehniline hooldus automaatsele tulekahjusignalisatsioonile, videovalve-, valve-, läbipääsu-, helinduse- ja kellasüsteemile

Lansec OÜ, lansec@lansec.ee, 6770164

 

Käidukorraldus

ProSystem OÜ, info@prosystem.ee, 6714183

 

Ventilatsiooni-, jahutus-ja automaatikaseadmete hooldus

AS Ecomatic, eco@ecomatic.ee, 6508000

 

Kinnisvara hooldus, soojussõlmed, vesi

Sanfix OÜ, info@sanfix.ee, 6417217